Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen.
Den nye bestyrelse er kommet godt i gang, og vi vil jævnligt udsende nyhedsbreve, så du fremover kan følge med i, hvad det er vi laver. Vi har holdt to møder indtil nu og vi vil fortsætte arbejdet med fokus på god træning og et godt klubliv. Forhåbentlig vil det inspirere jer medlemmer til at være med - på cyklen men også i andre klublivsaktiviteter.

Vi vil i det kommende år arbejde på at vores træningsaktiviteter fortsat kan trække aktive til, både på landevejen og i skoven. Det er jer medlemmer der sammen med trænerne skal præge tingene, så det fortsat er sjovt og givtigt at træne i CKK. Vi vil gerne fortsætte debatten om, hvilke og hvor mange cykelløb vi har ressourcer til at arrangere. Vi vil på den ene side gerne tjene penge til klubkassen, men på den anden skal det også passe til det antal aktive, vi er. Din mening er vigtig, så deltag gerne i debatten.

Klubben får i år nye lokaler på Gefionsvej 63. Vi har manglet nogle gode fysiske rammer for klublivet, og med de ny lokaler bliver det meget bedre. Der er dog et stykke vej igen, før de er klar. De ligger i en nedlagt børnehave ved Gefionscenteret og kommunen har anvendt dem som lager. De skal tømmes helt og der skal laves toiletter. Vi ser dog en væld af muligheder for aktiviteter: Møder, foredrag og undervisning, klubaftener og mulighed for at mødes og dele erfaringer om reparation og indstilling af cyklerne osv.. Vores første arrangement vil blive udlevering af det nye klubtøj i uge 22, så der vil du få mulighed for at se lokalerne. Når det er sket vil der i øvrigt blive en fotoevent, så vi kan få nogle friske billeder på hjemmesiden af medlemmerne i det nye tøj.
Det glæder vi os alle sammen til. 
Du vil høre meget mere til de nye lokaler!
Vi har også måtte forholde og til to andre forhold, som vi håber at finde løsninger på:
Vi har lige nu ikke noget tilbud til børn og unge. De dygtige juniorer vi havde er gået videre, og med dem også deres forældre, som stod for træningen. Vi vil fortsat gerne som klub have et tilbud til aldersgruppen 12-16 år, og bestyrelsen vil forsøge at finde 1-2 medlemmer som vil være tovholdere på træningen. Det drejer sig om at planlægge, hvem der kan være ansvarlig for træningerne henover sommeren, men altså ikke nødvendigvis at stå for alle træningsseancerne. Vi ville gerne samle en gruppe på 4-5 frivillige, der på skift vil stå for de unges træning tirsdag og torsdag kl. 17. Vi har ekspertise i klubben med DCU trænerkurser i bagagen, som vil hjælpe med det konkrete indhold, så det handler mest om at give noget tid til projektet. Vi hører meget gerne fra muligt interesserede!
Dernæst har Carsten Bjørlund pga. travlhed måtte opsige jobbet som kasserer i klubben, og vi skal vælge en ny på den ekstraordinære generalforsamling 1/6. Vi er kede af at Carsten stopper, for han har været dygtig og ihærdig og har fået genrejst regnskabet i klubben. Det betyder dog, at det er et job, som det er muligt at overtage for en ny kasserer, fordi det er sat i system og kører i klubmodulet. Vi håber meget i bestyrelsen, at der blandt medlemmerne er nogen, som kunne finde det interessant at prøve kræfter med, og vi er selvfølgelig indstillet på, at det er en opgave som bestyrelsen bakke op om. Man kommer ikke på nogen måde til at stå alene med det.
Hvis det kunne være noget for dig, så tag en uforpligtende snak med bestyrelsen, kassereren eller formanden.
På bestyrelsens vegne
Thomas Hannibal, formand